Náš tím

Predseda DHZ

Telefón: +421908707521

Email:   josefcangel@gmail.com

 

   

Veliteľ 

Telefón: +421915703976

Tajomník

Telefón: +421904249673

Pokladník 

 

Strojník

Telefón : +421918777288

Referent mládeže

 

Referent prevencie

Predseda revíznej komisie

Členovia revíznej komisie

Rozdelenie výboru DHZ

11.01.2017 00:00
Deľba práce funkcionárov vo výbore Dobrovoľného hasičského zboru Základným a výkonným článkom organizačnej štruktúry DPO SR je dobrovoľný hasičský zbor. Ustanovuje sa v obciach a u právnických osôb. Svoju činnosť rozvíja v súlade so Stanovami DPO SR, Zákonom o ochrane pred požiarmi a ďalšími všeobecne záväznými predpismi. Orgány DHZ sú : Výročná členská schôdza DHZ, Členská schôdza DHZ, Výbor DHZ...

Štatút o povyšovaní

19.10.2014 16:05
Priznanie a následné povyšovanie do hasičských hodností Dobrovoľnej požiarnej  ochrany /DPO SR/ sa riadi podľa týchto zásad: 1. V DPO SR je zavedené hodnostné označenie, ktoré členovia a funkcionári DPO SR nosia  na náplecníkoch vychádzkovej rovnošaty, košele a bundokošele a na pracovnej  rovnošate na mieste na to určenom. 2. Hasičskú hodnosť DPO SR môžu tiež...

Informácie o Dobrovoľných hasičských zboroch

 

DHZ je základnou organizačnou jednotkou organizačnej štruktúry DPO SR. Svoju činnosť rozvíja v súlade so Stanovami DPO SR a Zákonom o ochrane pred požiarmi, Zákonom o obecnom zriadení a ďalšími všeobecne záväznými predpismi. Ustanovuje sa v obciach a u právnických osôb. DHZ napomáha vytvárať pre dobrovoľnú hasičskú jednotku v súčinnosti s orgánmi obce a právnickej osoby personálne, organizačné, technické a materiálne podmienky. Z poverenia orgánov obce alebo právnickej osoby plní úlohy dobrovoľného hasičského zboru obce (ďalej len DHZO), prípadne funkciu DHZ (dobrovoľný hasičský zbor) právnickej osoby. Pokiaľ DHZ toto poverenie má, riadi sa vo svojej činnosti zákonnými ustanoveniami o požiarnej ochrane.

Zloženie výboru DHZ:

  • Predseda
  • Podpredseda - veliteľ
  • Podpredseda - prevencie
  • Tajomník
  • Pokladník
  • Organizačný referent
  • Referent mládeže
  • Strojník
  • Materiálovo-technický referent
  • Revizor

   Stanovy DPO SR

 

stanovyDPOSR2018.pdf (5456095)

Kontakt

DHZ Kolačno Adresa :
Kolačno č. 334
95841

IČO 50569236
dhzokolacno@gmail.com
http//cms.dhz-kolacno.meu.zoznam.sk/