Informácie o nás :

 

 

Predseda : Čangel Josef  (admin webstránky)

Veliteľ : Chalmovský Peter

Referent prevencie - preventivár : Ing. Solíková Patrícia

Tajomník : Hívešová Katarína

Pokladník :  Belianska Anna

Strojník : Ing. Petrík Jozef

Referent pre mládež : Belianský Lukáš

 

 

Predseda revíznej komisie : Duchovičová Helena

Členovia revíznej komisie : Maxová Alena , Buláková Jana ,

Ostatný členovia výboru :  Pastierik Ján, Grznár Anton, Duchovič MiroslavSolík Jakub, Marko Pavel,

Organizácia má 65 členov a 4 čestných členov .

Naše stroje a technika

Admin webstránky

história

14.01.2017 17:35
História hasičstva v Kolačne sa začína písať v roku 1922. V roku 1929 mal zbor 16 členov a v roku 1932 už 24. Do roku 1934 sa nezachovali informácie o činnosti a jeho funkcionároch. V roku 1932 sa oficiálne začala cvičiť poradovka a členovia zboru sa učili ako hasiť požiare. V roku 1934 sa jeho veliteľom stal učiteľ Gejza Bócz, podveliteľom Štefan Káľ, tajomníkom Pavol Beroš, hospodárom Ján Duchovič a strojníkmi Štefan a Jozef Čangel. Zakúpila sa motorová striekačka PS 4, ktorej krstným otcom bol statkár Thonet, ktorý daroval na kúpu 500 Kčs. Práve s ňou sa dobrovoľníci podieľali na likvidácii požiaru Bojnického zámku. Dodnes je PS 4 (Flader) plne funkčná, vďaka  skúseným strojníkom . V roku 1946 je vymenovaný za veliteľa  požiarneho sboru učiteľ Cyril Filip . V rokoch 1952 – 1960 bol v čele výboru František Švec . V roku 1953 dobrovoľníci postúpili do krajského kola v súťaži družstiev v Nitre . Umiestnili sa na 2. mieste  so strojom Flader...

Kontakt

DHZ Kolačno Adresa :
Kolačno č. 334
95841

IČO 50569236
dhzokolacno@gmail.com
http//cms.dhz-kolacno.meu.zoznam.sk/